กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต
นายอุดมพร กาญจน์
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจการขับเคลื่อนงานกรม ปภ.
ค่านิยมองค์กร

 


 

 

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 480 ครั้ง