กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต
นายอุดมพร กาญจน์
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต

แผน ปภ.จังหวัดภูเก็ต

แผน ปภ. 2558 จังหวัดภูเก็ต

กลุ่ม
1 2
5/5/2564
แผนการป้องกันเเละบรรเทาสาธารภัยจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2558 (ฉบับทบทวนปี 2563)
5/5/2564
แผนการป้องกันเเละบรรเทาสาธารภัยจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2558 (ฉบับทบทวนปี 2562)
10/5/2564
แผนการป้องกันเเละบรรเทาสาธารภัยจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2558 (ฉบับทบทวนปี 2561)
10/5/2564
แผนการป้องกันเเละบรรเทาสาธารภัยจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2558 (ฉบับทบทวนปี 2560)
1 2
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 505 ครั้ง