กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต
นายอุดมพร กาญจน์
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต

แผนเผชิญเหตุ

ประจำปี พ.ศ. 2565

กลุ่ม
1 2
1/9/2565
แผนเผชิญเหตุภัยแล้งจังหวัดภูเก็ต ปี 2565
1/9/2565
แผนเผชิญเหตุสึนามิ จังหวัดภูเก็ต ปี 2565
1/9/2565
แผนเผชิญเหตุอุทกภัยฯ จังหวัดภูเก็ต ปี 2565
1/9/2565
แผนปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล จังหวัดภูเก็ต 2565
1 2
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 655 ครั้ง