กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต
นายอุดมพร กาญจน์
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต

โครงการ CBDRM

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลุ่ม
16/5/2564
นายโสภณ ทองไสย หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดภูเก็ต มอบหมาย นายมงคล เต็มรัตน์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปภ.จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ศูนย์ ปภ.เขต 18 ภูเก็ต ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (CBDRM) จังหวัดภูเก็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รุ่นที่ 2 พื้นที่เสี่ยงจากภัยสึนามิ) ระหว่างวันที่ 7 – 8 เมษายน 2564 โดยมุ่งหวังให้ประชาชนที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภัยในเบื้องต้น ณ ศาลาอเนกประสงค์หนองน้ำในหาน ตำบลราไวย์ จังหวดภูเก็ต
16/5/2564
นายโสภณ ทองไสย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายมงคล เต็มรัตน์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปภ.จังหวัดภูเก็ต เเละเจ้าหน้าที่ ศูนย์ ปภ.เขต 18 ภูเก็ต ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (CBDRM) จังหวัดภูเก็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รุ่นที่ 1 พื้นที่เสี่ยง อุทกภัย ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลาก) ระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2564 จำนวน 6 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ6 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภัยในเบื้องต้น โดยมี นายวิเชฐ สูยะนันท์ ปลัดอำเภออาวุโส อำเภอกะทู้ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ อาคารหอประชุมหานหงส์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกมลา ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 176 ครั้ง