กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต
นายอุดมพร กาญจน์
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต

Download

สถิติการให้บริการประชาชน

กลุ่ม
สถิติการให้บริการประชาชน 1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค 64
ดาวน์โหลด :จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1674 ครั้ง