กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต
นายอุดมพร กาญจน์
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต

จัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2564

กลุ่ม
เผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 113 ครั้ง