กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต
นายอุดมพร กาญจน์
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต

การสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์

ท่านมีความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์สำนักงาน ปภ.จังหวัดภูเก็ต ในระดับใด

กลุ่ม

ท่านมีความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์สำนักงาน ปภ.จังหวัดภูเก็ต ในระดับใด ( โปรดเลือกระดับที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน )

ประเด็นการสำรวจความพึงพอใจ  

แสดงผลการโหวด คลิกเพื่อดูผลโหวต
ss
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 369 ครั้ง