กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต
นายอุดมพร กาญจน์
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต

Online Voting

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงานสำนักงาน ปภ.จังหวัดภูเก็ต

กลุ่ม

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงานสำนักงาน ปภ.จังหวัดภูเก็ต ( โปรดเลือกระดับที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน )

ประเด็นการสำรวจความพึงพอใจ  

แสดงผลการโหวด คลิกเพื่อดูผลโหวต
ss
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 232 ครั้ง